Cytura Therapeutics, gevestigd op het Pivot park in Oss, heeft een seed-financieringsronde voor de ontwikkeling van een nieuwe klasse geneesmiddelen gericht op genomische instabiliteit bij kanker met succes afgerond. De financiering wordt verstrekt door een syndicaat onder leiding van Thuja Capital Healthcare (Seed) Fund II. Andere investeerders zijn BOM Brabant Ventures, het Centre for Drug Design and Discovery (CD3) – KU Leuven en het Gemma Frisius Fonds. Cytura Therapeutics zal de nieuwe financiering gebruiken voor verder onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen gericht op genomische instabiliteit, dat een belangrijke rol speelt bij de progressie van kanker en de ontwikkeling van therapieresistentie.

Cytura Therapeutics

De beoogde nieuwe klasse geneesmiddelen kan als stand-alone-therapie worden toegepast, maar ook in combinatie met andere behandelingen. Binnen deze laatste aanpak kan bij een grote groep patiënten resistentie voor therapeutische behandeling worden voorkomen.

“Een van de grootste problemen bij de behandeling van kanker is dat de eigenschappen van de ziekte in de loop van de tijd veranderen. Dat wordt veroorzaakt door de toenemende instabiliteit van de genen. De medicijnen die Cytura nu ontwikkelt, vertragen of stoppen deze genomische instabiliteit. Het is onze missie om een medicijn te vinden dat kan leiden tot echte vooruitgang in de strijd tegen kanker.”

Ad van GorpAd van Gorp, Medeoprichter van Cytura Therapeutics

Management en aandeelhouders

Cytura Therapeutics is opgericht door dr. Ad van Gorp, voormalig CEO van het Nederlandse Lead Pharma; het Centre for Drug Design and Discovery (CD3) van de KU Leuven en het Amsterdam UMC  In nauwe samenwerking met beide organisaties streeft Cytura Therapeutics ernaar innovatieve first in class therapieën te ontwikkelen die gericht zijn op genomische instabiliteit van kankers.